Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
16 września 2019
W imieniu Pani Prezes LTG oraz Pana Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze zapraszam wszystkich członków Towarzystwa, w dniu 30 września 2019 roku o godz. 16.30 na spotkanie Towarzystwa połączone z Warsztatami konserwatorskimi organizowanymi przez Archiwum Państwowe w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. W załączeniu zaproszenie wystosowane przez Pana Dyrektora Archiwum do Pani Prezes. Z uwagi na konieczność zakupu materiałów konserwatorskich proszę o potwierdzenie do 22 września 2019 obecności na spotkaniu. W imieniu Pani Prezes, Anna Sołtyszewska Sekretarz

30 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16.30 w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze odbędą się praktyczne warsztaty konserwatorskie przeprowadzone w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej przez specjalistę z dziedziny konserwacji papieru i skóry. Warsztaty skierowane są do osób, które posiadają w swoich domach dokumentację obrazującą rolę Państwa Rodziny w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w odbudowywaniu Państwa Polskiego i uczestniczeniu w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym naszego regionu, a także innego rodzaju rodzinne pamiątki, zdjęcia, papierowe dokumenty, listy itp. i chcieliby się dowiedzieć, jak je w warunkach domowych przechowywać i zabezpieczyć, tak, aby przetrwały dla kolejnych pokoleń. ZAPRASZAMY DO NAS ZE SWOIMI ZBIORAMI Podczas warsztatów dowiecie się Państwo: - jak ocenić stan zachowania rodzinnych zbiorów i dobrać do nich odpowiedni sposób postępowania i materiały do ich właściwego przechowywania - w jakich warunkach przechowywać rodzinne archiwa i kolekcje, aby służyły kolejnym pokoleniom - poznacie podstawowe metody konserwacji dokumentów papierowych, listów, fotografii itp. jak oczyszczanie, prostowanie, drobne naprawy) Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy, konserwując na miejscu przyniesione ze sobą materiały, pod czujnym okiem specjalisty z dziedziny konserwacji papieru i skóry, przy użyciu materiałów otrzymanych podczas warsztatów. Udostępnione podczas warsztatów materiały do konserwacji i bezpiecznego przechowywania w postaci obwolut i pudeł do przechowywania fotografii, teczek bezkwasowych do przechowywania materiałów papierowych, gąbek i pędzli do czyszczenia, będzie można zabrać ze sobą do domu, aby móc samodzielnie wykorzystywać je podczas zabezpieczania rodzinnych zbiorów.


25 sierpnia 2019
Uprzejmie informuję, że Pani Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego, otrzymała zaproszenie od Pana Dyrektora Archiwum Państwowego, dla wszystkich genealogów oraz sympatyków na Warsztaty Konserwatorskie w związku z uruchomieniem przez archiwa państwowe projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, które odbędą się w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze 16 września 2019 roku o godz. 17.00. W zwiazku z koniecznością zakupu materiałów konserwatorskich, dla kazdego uczestnika warsztatów, prosze o potwierdzenie do 31 sierpnia obecności na warsztatach na adres mailowy: anusia1610@interia.pl Z upowaznienia Pani Prezes LTG -Anna Sołtyszewska Sekretarz

5 kwietnia 2019
W imieniu Pani Prezes LTG oraz Pana Dyrektora Archiwum Państwowego ,uprzejmie zapraszam na spotkanie LTG które odbedzie sie w dniu 8 kwietnia 2019 r o godz 16.30 w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Tematem spotkania bedzie "Znaczenie kopert dowodowych w badaniach genealogicznych " Anna Sołtyszewska Sekretarz

27 września 2018
Pani Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze zapraszają na spotkanie Towarzystwa Genealogicznego ,które odbedzie się 8 października 2018 r o godz 17,00 w Sali Konferencyjnej Archiwum Panstwowego w Zielonej Górze ul.Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszamy w imieniu Pani Prezes Anna Sołtyszewska

9 maja 2018
W imieniu Pani Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Pana Dyrektora Archiwum Państwowego uprzejmie zapraszam, na spotkanie członków i sympatyków genealogii w dniu 14.05.2018 r o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego. Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska.

14 marca 2018
Od wiosny 2017 r. Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände w Norymberdze we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych realizuje projekt "Teren zjazdów NSDAP w Norymberdze jako miejsce pracy przymusowej na rzecz reżimu nazistowskiego". Projekt ten zwraca uwagę na trzy grupy jeńców wojennych, przetrzymywanych w tym miejscu i zmuszonych do pracy w skrajnie trudnych warunkach: żołnierzach z Polski, Włoch i ZSRR. Efektem prac będzie wystawa objazdowa, która w 2019 r. zostanie pokazana w Norymberdze, a następnie w Opolu oraz prezentacja multimedialna, dostępna online.
Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych, którego pracownicy podjęli się opracowania tematu jeńców polskich w Norymberdze, zależy szczególnie na zrekonstruowaniu indywidualnych losów polskich żołnierzy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o kontakt do wszystkich, którzy posiadają informacje, dokumenty, pamiątki rodzinne o żołnierzach Wojska Polskiego: szeregowych, podoficerach oraz oficerach, izolowanych w obozach Nürnberg-Langwasser w latach II wojny światowej. Interesują nas również dane o osobach pozbawionych statusu jeńca wojennego i kierowanych następnie do pracy przymusowej, głównie w Norymberdze i górnej Frankonii. Zapraszamy także do nawiązania kontaktu wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji o swoich krewnych, przetrzymywanych w tym miejscu w latach 1939–1945.
Norymberga kojarzona z odbywającymi się tu zjazdami NSDAP oraz powojennymi procesami, pozostaje przede wszystkim symbolem zbrodni popełnionych przez hitlerowskie Niemcy. Nasz projekt ma na celu udokumentowanie historii pozostającej w cieniu tych wydarzeń – funkcjonowania kompleksu obozów jenieckich dla dziesiątek tysięcy żołnierzy z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich, w tym również z Polski. Dzisiaj ich losy pozostają w dużym stopniu zapomniane. Wierzymy, że dzięki naszemu projektowi uda się to zmienić. Czekamy na Państwa odzew pod numerem tel. (0-77) 453-78-72 lub (0-77) 453-92-16 oraz adresem e-mail: r.kobylarz@cmjw.pl

11 listopada 2017
Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Pan Dyrektor Archiwum Państwowego zapraszają serdecznie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Zapraszamy członków oraz sympatyków. W imieniu Pani Prezes, Anna Sołtyszewska Sekretarz.

11 czerwca 2017
Prezes Lubuskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego. Tematem spotkania będzie prelekcja naszego Kolegi Pawła Towpika na temat poszukiwań genealogicznych na Białorusi. Członków oraz sympatyków uprzejmie zapraszamy. Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska.

26 lutego 2017
W imieniu Pani Prezes LTG oraz Pana Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13.03.2017 roku o godz 17:00 w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze przy ul. Wojska Polskiego. Spotkanie poświęcone będzie sprawom organizacyjnym, bieżącymi problemami oraz osiągnięciom genealogicznym naszych członków. Członków i smpatyków serdecznie zapraszam. Sekretarz LTG Anna Sołtyszewska.


archiwum wiadomości...

Nasze spotkania

Nasze spotkania

Nasi Sponsorzy

Hosting strony dzięki uprzejmości firmy Mikrokomputery Serwis s.c. z Zielonej Góry. Specjalnością firmy jest naprawa notebooków. Więcej na www.naprawa.zg.pl

Reklama

Województwo Lubuskie


Projekt i wykonanie

Leszek Kucz © 2009-2018
stat4u